اهداف

اطلاعات

Description

1. ایجاد سرپناه برای هموطنان عزیز و سهولت در جستجوی املاک.
2. توسعه صنعت خرید و فروش،‌ کرایه و گرو املاک در افغانستان.
3. حمایت از راهنمای های معاملات (مشاورین املاک)