راهنمای معاملات محمود نصرت

کابل کارته چهار ناحیه سوم پل سرخ جوار مسجد عمر جان قندهاری

+93 793 222 033

district
ناحیه پنجم
City
کابل
Category
راهنما
Posted Date
2020-11-25
Address
کابل کارته چهار ناحیه سوم پل سرخ جوار مسجد عمر جان قندهاری

Description

خرید و فروش زمین خانه آپارتمان بلند منزل 

شماره های تماس

+93 793 222 033

+93 778 899 140

+93 786 404 938


Location on Map