مهمان خانه امپراطوری باران
  • شمال روضه مبارک

  • 0729106000


Fridge
Television
Heater
Guard
Bath

Description

سهولت ها
رستورانت در داخل مهمان خانه، صالون های کانفرانس،‌ کافی شاپ و فست فود
۱. لفت
۲. یخچال
۳. صبحانه
۴. تلویزیون 
۵. انترنت Wifi
۶. پارگنگ وسایط
۷. سیستم ضد حر


Location on Map