لیلیه یوناتید
  • سرک پوهنتون کابل

  • 0786663663


Fridge
Television
Breakfast
Wifi
Heater
Guard
Bath

Description

فضای سرسبز و ارام

توضع البسه مجهز

مینوی متنوع سه وقت نان با کیفیت

سه وقت چای

ماشین های خود پ


Location on Map