لیلیه خصوصی تلاش
  • کارته چهار

  • 0791441400


Fridge
Television
Breakfast
Bath

Description

 با ارایه دهنده بهترین خدمات و سهولت ها در خدمت همشهریان عزیز میباشند.
لیلیه خصوصی تلاش یک مکان مطمئین و آمن برای محصلین، متعلمین وکارمندان با داشتن سه وقت مینوی غذای کاملا صحی و متنوع، ساحه آرام ، اتاق های مناسب برا


Location on Map