لیلیه خصوصی غزال
  • پل سرخ کابل

  • 0780667689


Breakfast
Heater
Bath

Description

بهترین موقیعت 

مرکز گرمی مجهز

سرویس غذای منظم

انترنت رایگان

کتاب خانه مجهز

فضای ارام

شماره تماس: 0780667689


Location on Map