لیلیه مخصوصی غفران عمر نوابی
  • کارچته ۳ کابل

  • 078 699 9941


Breakfast
Heater
Bath

Description

نخستین و مجهز ترین لیلیه خصوصی برای محصلین و کارمندان در بهترین موقعیت نزدیک ترین مکان برای پوهنتون ها و کورس ها
کرایه ماهانه فی نفر 4000 افغانی
خدمات ما


Location on Map