هوتل ورستورانت برگ بادام
  • نیلی افغانستان

  • 0778318318


Fridge
Television
Breakfast
Wifi
parking
Heater
Guard
Bath
Air Conditioner

Description

هوتل ورستورانت برگ بادام . با داشتن اتاق های مجهز عصری یکنفره دونفره و سه نفره همراه با داشتن انترنیت تلویزیون و صالون های مجهز با داشتن سوند سیستم . پروجکتور وغیره در خدمت هم وطنان عزیز میباشد شماره های تماس 0778318318 0778699942 barge bada<


Location on Map