اپارتمان فروشی
  • منزل اول مرکز گرمی دارد پارکینگ دارد

فروشی
$.28000

Bedrooms
2
Bathrooms
2
Area
70 Sq
City
کابل
Category
آپارتمان
Address
سرک دوم پروژه تایمنی

Posted by

Free Ads

Description

آپارتمان فروشی واقع تایمنی
سرک دوم پروژه تایمنی
دو اطاقه منزل اول 
مشخصات:
دوحمام
آشپزخانه
مرکز گرمی دارد
پارکینگ دارد
مساحت 70متر مربع
قیمت28000$ دالر امریکایی با اندک جور آمد
شماره های تماس 0789595960-0796095757


Location on Map