اپارتمان فروشی
  • دارایی 2.5 طبق نشیمن

فروشی
$.90000

Bedrooms
5
Bathrooms
3
Area
148 Sq
City
کابل
Category
خانه
Address
جاده امیر صاحب اسماعیل خان

Posted by

Free Ads

Description

خانه فروشی
متراژ زمین 148 خالص بدون کوچه
دارایی 2.5 طبق نشیمن
زیر بناه ساختمان دونیم طبق 250 متر مربع میباشد
منزل اول، مهمان خانه دو فرشته
دهلیز 3 فرشه میباشد یک اتاق خواب یک فرشه آشپزخانه با سرویس کامل میباشد
منزل دوم، دو اتاق یک فرشه
دهلیز 4 فرشه آشپزخانه باسرویس کامل
منزل سوم یک مهمان خانه دو فرشه سرویس حمام و دستشویی پشت بام دیوار کرده ته سرا جایی یک موتر
کوچه 3 متره از 12 متره نمره سوم
قیمت 90 هزار دالر?
با کمی جور آمد
آدرس خانه ،سرک بانگ خون
جاده امیر صاحب اسماعیل خان
یا جاده دختر وزیر میباشد
تماس 0797212232
0789891956 بگیرید
ا


Location on Map