خانه فروشی
  • پی وی سی ترکی میباشد را پله ها کامل سنگ از نوع ممتاز

فروشی
$.90000

Bedrooms
8
Bathrooms
4
Area
170 Sq
City
هرات
Category
خانه
Address
هرات سرک منارها

Posted by

Free Ads

Description

خانه فروشی
ریخت کانگرد زیر نظر مهندس مجرب ساختمانی اعمار شده
زیر بناه کل ساختمان 500 متر مربع میباشد
دارایی سه منزل نشیمن
منزل اول، پارکینگ موتر دهلیز پذیرایی 2 فرشه دو اتاق 12 متره
یک فرشه آشپزخانه مدرن با سرویس کامل میباشد
منزل دوم، مهمان خانه 4 فرش 12 متره دهلیز پذیرایی 4 فرش 12 متره و یک اتاق خواب 12 متره
یک فرش آشپز خانه با سرویس کامل میباشد
منزل سوم مهمان خانه 30 متر مربع مساحت دهلیز 4 فرش 12 متره
دو اتاق یک فرشه 12 متره
آشپز خانه با سرویس کامل میباشد
منزل چهارم، پشت بام یک اتاق تابستانی همراه سرویس بهداشتی پنجره ها دو جداره
پی وی سی ترکی میباشد
را پله ها کامل سنگ از نوع ممتاز
به دو نبش کوچه 6 متره
شمال و جنوب موقعیت دارد
قیمت 90 هزار دالر ? با کمی جور آمد
تماس 0797212232
0789891956 بگیرید
آدرس خانه،هرات سرک منارها هرات 24 موقعیت دارد


Location on Map