خانه فروشی
  • پنج اطاق آفتاب رخ

فروشی
$.65000

Bedrooms
5
Bathrooms
4
Area
200 Sq
City
کابل
Category
خانه
Address
کابل چهاراهی شهید  هنگرها

Posted by

Free Ads

Description

حویلی فروشی در ? بهترین موقیعت نزدیک چهارراهی شهید هنگرها چهار سرکه میدان  
دو منزله مساحت یک ونیم بسوه 
قباله عروفی
گادری پخته 
منزل اول سه اطاق  سه تشناب و حمام یک اشپزخانه 
منزل دوم دو اطاق یک تشناب با حمام و تخت  بام کلان جمله پنج اطاق آفتاب رخ ? 
تهکو برابر یک اطاق
گجایش یک موتر 
آب نل شیرین و چاه آب? عمیق برق مستقل   
آدرس کابل چهاراهی شهید  هنگرها 
قیمت ۶۵ هزار دالر با   جور امد خریدار واقعی فقط در تماس شود 
شماره تماس 
0744160098☎️
0705818193☎️


Location on Map