زمین فروشی
  • تهکوش آماده است

فروشی
$.900000

Bedrooms
0
Bathrooms
0
Area
9 بسوه Sq
City
کابل
Category
زمین
Address
کارته سه علاودین پاین روبروی سرک

Posted by

Free Ads

Description

زمین فروشی 
دارای یک و نیم بسوه
همچنان تهکویش آماده است
آدرس کارته سه علاودین پاین روبروی سرک ۱۱
فی بسوه ۹ لک با جورامد
نمبر تماس     0780261114


Location on Map