آپارتمان فروشی
  • آپارتمان تازه ساخت

فروشی
$.400000

Bedrooms
6
Bathrooms
4
Area
505 Sq
City
هرات
Category
آپارتمان
Address
هرات سرک ۶۴ متره صادق ۳۷ سمت جنوب جاده

Posted by

Free Ads

Description

دو باب آپارتمان باهم فروشی 
 آپارتمان اول دارای:
پنچ منزل می باشد.
منزل اول آن دارای سرویس بهداشتی آشپزخانه یک دهلیز و یک اطاق پذیرائی می باشد.
منزل دوم، سوم و چهارم آن دارای:..  ۲ عدد سرویس بهداشتی، دهلیز، یک اطاق پذیرائی، ۲ اطاق خواب و آشپزخانه می باشد.
منزل پنجم:.. یک اطاق پذیرائی یک اطاق خواب و سرویس بهداشتی کامل می باشد
آپارتمان دوم:.. 
چهار منزل:
هر منزل آن دارای:..
یک اطاق پذیرائی ، یک اطاق خواب ، دهلیز ، آشپزخانه و سرویس بهداشتی کامل می باشد.
زمین آن عبارت از : ۵۰۵ متر خالص می باشد .
زیر بنا آن عبارت از:   ۲۰۰۰ متر است.
قیمت آن  <400000> صد هزار دالر است . همراه با جور آمد.
آدرس : هرات سرک ۶۴ متره صادق ۳۷ سمت جنوب جاده
جهت معلومات بیشتر به شماره های ذیل در تماس شوید.
حاجی نورالله عطائی: ۰۷۸۶۴۶۴۵۴۳ و  ۰۷۰۰۴۱۱۶۸۸
عبدالقادر عزیزی:         ۰۷۸۶۹۵۱۶۵۸  و ۰۷۷۵۹۹۲۰۴۰


Location on Map