خانه فروشی
  • شهر تخار

فروشی
$.780000

Bedrooms
4
Bathrooms
1
Area
200 Sq
City
تخار
Category
خانه
Address
تالقان سرک سرای سنگ

Posted by

Free Ads

Description

یک دربند حویلی فروشی واقع سرک سوم سرایسنگ مرکز ولایت تخار  به مقدار نیم جریب زمین با داشتن چهار اتاق نشیمن سابقه ای معه کراج 

قیمت فروش مبلغ ۷۸۰۰۰۰۰ هفتاد و هفت لک افغانی با جور آمد 

موقعیت لب سرک قیر واقع سرک سوم سرای سنگ 

شماره های تماس 
۰۷۰۰۷۳۳۰۰۲ 
۰۷۰۰۷۳۲۰۰۲


Location on Map