حولی فروشی
  • دارای ۶ باب دوکان

فروشی
$.56570

Bedrooms
0
Bathrooms
0
Area
5بسوه Sq
City
تخار
Category
خانه
Address
لب سرک قیر پل اهن دره

Posted by

Free Ads

Description

یک دربند حویلی فروشی واقع پول آهندره لب سرک قیر به مساحت پنچ بسوه که دارای شش باب دکان همرا با تکاوی پخته میباشد و چهار اطراف احاطه آن طور اساسی و پخته ساخته شده است .
قیمت فروش مبلغ ۴۳۰۰۰۰۰ چهل و سه لک افغانی با جور آمد 
موقعیت لب سرک قیر پول آهندره 
شماره های تماس:
۰۷۰۰۷۳۳۰۰۲
۰۷۰۰۷۳۲۰۰۲


Location on Map