آپارتمان فروشی
  • موکت کف اطاق ها و دهلیز

فروشی
$.48500

Bedrooms
4
Bathrooms
2
Area
155 Sq
City
کابل
Category
آپارتمان
Address
بین چهاراهی لب جر و سرک پنج تیمنی

Posted by

Free Ads

Description

اپارتمانهای فروشی چهار اطاقه ودواطاقه آماده در دو موقعیت جداگانه 
 دو اطاقه با متراژ ۹۵ مترمربع درمنزل دوم  وچهارم آفتاب رخ قیمت اپارتمان های دواطاقه ۳۵۰۰۰دالر  امریکایی با جورآمد  قیمت 
چهار اطاقه در منزل سوم وپنجم ۱۵۵ متر مربع به قیمت ۴۸۵۰۰دالر امریکایی با جور آمد تخت بام دار  در منزل ششم ۳۰۰ مترمربع چهار اطاقه همراه تخت بام ۷۰۰۰۰دالر امریکایی با جور آمد
باامکانات 
آب شیرین
موکت کف اطاقها و دهلیز
مرکز گرمی ترکی  فعال وپایپ دوانی 
پارکنگ
آدرس: بین چهار راهی لب جر وسرک پنجم پروژه تایمنی
کوچه کورس انیس وکوچه کورس مسلم  
شماره های تماس ۰۷۸۳۱۱۱۱۳۴ ۰۷۸۲۱۰۰۹۳۰ 
وایبر واتسپ ۰۷۹۱۲۶۳۴۳۴

  0729111134


Location on Map