خانه فروشی
  • اسناد مکمل

فروشی
$.16700

Bedrooms
4
Bathrooms
4
Area
190 Sq
City
قندهار
Category
خانه
Address
کندهار

Posted by

Free Ads

Description

4 اطاقه دوه دهلېزه کور د کوټې سره، په کندهار کي د کرز سړک المکه پلازې ته نژدې، خرڅوؤ تماس:  0703605217, 0703531942

ــ د کور ځانګړتیاوي:

ــ دوې لوړي خوني، چي یوه یې د کوټې کار هم کوي او یو دهلېز،  دوې لاندي د مځکي پر مخ اطاقه یو دهلېز په هره خونه کي تشناب.

ــ ټول سرای کاشي او په اوله خښته په ښه کیفیت جوړ.

ــ یوه اشپزخانه.

ــ رسته جوړ، په بنده کارته کي.

ــ د برق ډبله (د بېټرۍ او عمومي برق) لین کشي او ډبله پایپ کاري ئې سوېده، مېټر نه لري.

ــ اسناد ئې مکمل سم دي.

ــ موټر دننه کورته ورځي.

ــ د کور مساحت: 190 متره مربع زیات ؤ کم.

ــ د کور قیمت: 1270000 لکه افغانۍ جوړ آمد لري.

ــ د کور ادرس: په کندهار کي د کرز سړک المکه پلازې ته نژدې، د سړک څخه پنځم کور، کندهار.

ــ ? زموږ د رهنما ادرس: کندهار ښار، ښکارپور دروازه، د کرز سړک، د انصاري مېني پر مخامخ ده خټی(خاکسار رهنماء)

تماس: 0703531942, 0703605217

Whatsapp: 0703531942


Location on Map