خانه فروشی
  • نزدیک سرک

فروشی
$.17370

Bedrooms
4
Bathrooms
3
Area
200 Sq
City
قندهار
Category
خانه
Address
کندهار7

Posted by

Free Ads

Description

۴اطاقه دوه دهلېزه کور د دوکانه سره، په کندهار کي د کرز سړک المکه پلازې ته نژدې، خرڅوؤ تماس:  0703605217, 0703531942

ــ د کور ځانګړتیاوي:

ــ دوې لوړي خوني، چي یوه خونه يې د کوټې کار هم کوي او یو دهلېز،  دوې لاندي د مځکي پر مخ اطاقه یو دهلېز یو دوکان په هره خونه کي تشناب.

ــ ټول سرای کاشي او په اوله خښته په ښه کیفیت جوړ.

ــ یوه اشپزخانه.

ــ رسته جوړ، په بنده کارته کي.

ــ د برق ډبله (د بېټرۍ او عمومي برق) لین کشي او ډبله پایپ کاري ئې سوېده، مېټر نه لري.

ــ اسناد ئې مکمل سم دي.

ــ موټر دننه کورته ورځي.

ــ د کور مساحت: 190 متره مربع زیات ؤ کم.

ــ د کور قیمت: 1320000 لکه افغانۍ جوړ آمد لري.

ــ د کور ادرس: په کندهار کي د کرز سړک المکه پلازې ته نژدې، د سړک څخه پنځم کور، کندهار.

ــ ? زموږ د رهنما ادرس: کندهار ښار، ښکارپور دروازه، د کرز سړک، د انصاري مېني پر مخامخ ده خټی(خاکسار رهنماء)

تماس: 0703531942, 0703605217


Location on Map