خانه فروشی
  • بابا رو سرور دار

فروشی
$.24340

Bedrooms
3
Bathrooms
2
Area
95 Sq
City
کابل
Category
آپارتمان
Address
ناحیه هفتم

Posted by

Free Ads

Description

#خانه فروشی. 
#مساحت ۹۵ متر مربع. 
#دومنزل 3 اطاق 2حمام 1اشپزخانه مجهز وعصری بایلر #شاور دار اب یخ گرم. 
#نو ساخت کنجایش یک موتر روی حویلی 
#ادرس خانه. 
#شهری کابل ناحیه هفتم شهرک باغ شریف پهلویش. 
#قیمت خانه 1850000 هژده لک و پنجاء هزار افغانی با کم جور امد. 
شماره های تماس
0792191519,,0780020400,,0795599910


Location on Map