خانه فروشی
  • پارکینگ موتر

فروشی
$.180000

Bedrooms
3
Bathrooms
2
Area
350 Sq
City
کابل
Category
خانه
Address
پنصد فامیلی سر تپه

Posted by

Free Ads

Description

#خانه فروشی. 
#خریدار عاجل
#مساحت 350 متر مربع سه ونیم بسوه 
#سه ۳اطاق ۲ حمام یک اشپزخانه 
اب وبرق موترو کراچ موتر همه چیز درست میباشد. 
#ادرس خانه 
شهری کابل ادرس 500 فامیلی سر تپه 
#قیمت فروش 18 هژده لک افغانی با کم جور امد 
#شماره تماس               0792 41 57 52


Location on Map