خانه فروشی
  • حولی بزرگ

فروشی
$.35000

Bedrooms
9
Bathrooms
3
Area
8 Sq
City
کابل
Category
خانه
Address
ناحیه هفتم

Posted by

Free Ads

Description

#خانه فروشی کابل ناحیه هفت!
#دارای(3)اطاق(2)اشپزخانه(2)تشناب فول تهکو،اب و برق موتراو میباشد با سیستم عصری اعمار ګردیده!

#مساحت زمین (132)یکصد و سی دو متر مربع!

#قیمت:(28,00000)لک افغانی با کم جور امد!

#ادرس چهلستون پل حسن شهرک باغ شریف!

#برای معلومات بیشتر با رهنمای معاملات لوگر سمسور یا با شمارها ذیل با تماس شوید!

#شمارها تماس 0780020400,,,0792191519,,,


Location on Map