حویلی فروشی
  • هفت اطاق نشیمن، ۷ اطاق خواب، ۴ آشپز خانه، ۶ خرچ‌ خانه، ۵ تشناب عصری

فروشی
$.70000

Bedrooms
14
Bathrooms
5
Area
0 Sq
City
کابل
Category
خانه
Address
ناحیه ۳، نوآباد دهمزنگ

Posted by

Sarpanah.af

Description

یک دربند حویلی آفتاب رخ برای۳ فامیل مستقل به مساحت ۳،۵ بسوه دارایی‌ قباله شرعی ۴ منزل، ۱حویلی، ۲ تخت بام، ۷ اطاق نشیمن، ۷ اطاق خواب، ۴ آشپز خانه، ۶ خرچ‌ خانه، ۵ تشناب عصری و وطنی، ۴ حمام عصری و وطنی‌ دارای نل آب ۲ میتر برق ۲ چاه فاضل آب و کوچه سمنتی میباشد به فروش رسانیده میشود آدرس ناحیه ۳ شهر کابل نوآباد دهمزنگ عقب گدامها.
تا به دهن دروازه موترو میباشد فعلآ غیر موترو است
قیمت خانه 70000هزار دالر با کم جورامد
شماره تماس 0784292929


Location on Map