خانه فروشی
  • موتر رو و خانه کانکریتی

فروشی
$.32890

Bedrooms
4
Bathrooms
3
Area
1 Sq
City
کابل
Category
خانه
Address
ناحیه هفتم

Posted by

Free Ads

Description

خانه فروشی

دارای 4اطاق3تشناب2اشپزخانه اب برق موترو خانه پخته کانګریتی میباشد!
مساحت زمین یک بسوه 

قیمت خانه (25,00000)بیست پنج لک افغانی با کم جورامد 

ادرس خانه چهلستون پل حسن خان شهرک باغ شریف
و همچنان راه دیگر از راه بین ده دانا و دوغ اباد هم دارد. 

برای معلومات بیشتر با شمارهای ذیل با تماس شوید!

شماره #تماس0780020400...0792191519

شماره،واټساپ،ایمو،وایبر،(0780020400


Location on Map