آپارتمان کرایی
  • دیکوریشن شدگی به سیستم مودرن

کرایی
$.200

Bedrooms
3
Bathrooms
3
Area
0 Sq
City
کابل
Category
آپارتمان
Address
بین سرک اول و دوم تایمنی

Posted by

Nawid Khaybar

Description


آپارتمان کرایی تایمنی (بین سرک اول و دوم ، جوار مکتب نسوان افغان ترک)
قیمت ۲۰۰ دالر
مشخصات:-
آپارتمان دارای ۳ اطاق دیکوریشن شدگی به سیستم مودرن
یک آشپز خانه مجهز
۲ تشناب مجهز آب گرم و سرد
دهلیز کلان
بالکن
مرکزگرمی فعال میباشد و آپارتمان گرم است
دارای پارکینگ وسیع در تهکوی
منزل ششم
نمبرآپارتمان ۱۶
0700271990


Location on Map