آپارتمان فروشی
  • لفت و مرکز گرمی

فروشی
$.120000

Bedrooms
4
Bathrooms
2
Area
130 Sq
City
کابل
Category
آپارتمان
Address
شهرک اریا

Posted by

Free Ads

Description

 آپارتمان فروشی 
 در بهترین موقعیت شهر کابل 
/ شهرک آریا  فاز اول (A) 

 اطاق آپارتـــمان (4) اطاقه:-- منزل سوم (3)
به مساحتص 130متر مربع میباشد.

آپارتمان ذیل به شکل اساسی اعمار گردیده است و دارای تمامی سهولت های زندگی میباشد از قبیل:   
 استفاده از مواد باکیفیت و عالی
 سپل و تهداب مستحکم و با مقاومت 
درای (2) تشناب 
 درای قباله شرعی
 آفتاب رخ 
سیستم مرکز گرمی 
سیستم لفت
منزل سوم (3)
 دارای  (4) اطاق

آدرس: شــــــــهرک آریا فــــاز اول (A)  آپــار تمان (B11)
مبلغ فــــــــروش 120000$ یک لک بیست هزار دالر امریکایی با جور آمد.
برای معلومات بیشتر باما به تماس شوید:
 
☎️ شماره تماس 
0788338786
0744838844


Location on Map