خانه فروشی کابل ناحیه هفت
  • دارای 4 اطاق 3 تشناب 2 اشپزخانه اب برق موتراو خانه پخته کانګریتی میباشد

فروشی
$.32155

Bedrooms
4
Bathrooms
3
Area
100 Sq
City
کابل
Category
خانه
Address
کابل افغانستان

Posted by

Ahmad Honest

Description

#خانه فروشی کابل ناحیه هفت!

#دارای (4)اطاق(3)تشناب(2)اشپزخانه اب برق موتراو خانه پخته کانګریتی میباشد!
#مساحت زمین یک بیسواه

#قیمت (25,00000)بیست پنج لک افغانی با جور امداد!

#ادرس چهلستون پل حسن شهرک باغ شریف

#برای معلومات بیشتر با رهنما معاملات خالد وزیری یا با شمارها ذیل با تماس شوید!

#شمارها تماس:(0786731212)0776001616)

#شماره،واټساف،ایمو،وایبر،(0796060828)


Location on Map