حولی فروشی
  • فاصله کم از سرک عمونی شور بازار

فروشی
$.20000

Bedrooms
4
Bathrooms
1
Area
1 Sq
City
کابل
Category
زمین
Address
شور بازار

Posted by

Free Ads

Description

 حویلی فروشی در شوربازار
 

 بهترین ساحه برای گدام اموال تجارتی
 مساحت: یک بسوه
دارای قباله شرعی (با ضمانت)

 دارای دارای 4 اتاق و یک تشناب

آدرس: سرک عمومی شور بازار، تیر شده از درمسال هندوها، کوچه آهنګری
 از سرک عمومی شوربازار 30 الی 32 متر فاصله دارد

قیمت: 26 لک افغانی با کمی جورآمد

 برای معلومات بیشتر لطفا با شماره ذیل به تماس شوید.
? 0796335633

 


Location on Map