خانه فروشی
  • خانه سوم

فروشی
$.70000

Bedrooms
5
Bathrooms
1
Area
250 Sq
City
کابل
Category
خانه
Address
سه راهی خواجه بغرا کابل

Posted by

Free Ads

Description

حویلی فروشی سه راهی خواجه بغرا از سرک عمومی  خانی سوم کابل
مشخصات
دارای دومنزل 5اتاق(منزل اول خامه  منزل دوم پخته)یک تشناب یک آشپزخانه ویک کراچ موتر
جزیات
مساحت دونیم بسوع.
قیمت70000دالر با جور امد.
   ( Whatsup, imo 0781373030 / 0784213065 


Location on Map