خانه کرایی
  • دارای اطاق امن

کرایی
$.3000

Bedrooms
20
Bathrooms
20
Area
400 Sq
City
کابل
Category
دفتر
Address
شهر نو کابل

Posted by

Free Ads

Description

یک باب حویلی کرایی مجهز با تمام سهولت های امنیتیدر بهتر موقعیت کابل چهاراهی انصاری.
مشخصات:
چهارمنزل
دارای 20 اتاق 20 تشناب یک آشپزخانه 8 پارکنیگ موتر اتاق امن دروازه امنتی  سیستم امنیتی مجهز.
آدرس سرک سوم چهاراهی انصاری.
کرایش 3000 دالر با جورآمد 
 ( Whatsup, imo 0781373030 / 0784213065 
 


Location on Map