آپارتمان فروشی
  • اشپز خانه باز

فروشی
$.45000

Bedrooms
3
Bathrooms
2
Area
116 Sq
City
کابل
Category
آپارتمان
Address
حصه ۳ خیر خانه

Posted by

Free Ads

Description

#اپارتمان #فروشی
گولاي پارك / 
حصه سوم خيرخانه / بالاي سر استانبول رستورانت

#فروش #عاجل

يك باب اپارتمان با مشخصات زیر:
_ منزل دوم
_ داراي سه اتاق
یك اتاق آفتاب رخ كه بعد از چاشت الي شام آفتاب دارد 
و دو اتاق از دم صبح تا ده و يازده بجه آفتاب دارد
_ دو تشناب 
_ آشپزخانه باز (open)
_ مساحت 116 متر مربع 
_ قيمت 45000 دالر امريكايي با جور آمد 
شماره تماس: 
0716714611

0778625272


Location on Map