خانه فروشی کابل ناحیه هفت
  • اب وبرق موتر رو میباشد خانه پخته کانګریتی

فروشی
$.32155

Bedrooms
4
Bathrooms
3
Area
110 Sq
City
کابل
Category
خانه
Address
کابل افغانستان

Posted by

Ahmad Honest

Description


خانه فروشی کابل ناحیه هفت!

دارای دو منزل (4)اطاق(3)تشناب(2)اشپزخانه اب وبرق موتراو میباشد خانه پخته کانګریتی!

نوټ کار خانه (10)فیصد باقی مانده!

مساحت زمین یک بیسواه ده متر (110)مربع

ادرس چهلستون پل حسن شهرک باغ شریف!

قیمت:(25,00000)بیست پنج لک افغانی با جور امد!

برای معلومات بیشتر با رهنما معاملات خالد وزیری یا با شمارها ذیل با تماس شوید!
شمارها تماس:(0786731212)0776001616)

شماره واتساف,ایمو،وایبر(0796060828)


Location on Map