خانه فروشی
  • برق دارد

فروشی
$.800000

Bedrooms
4
Bathrooms
2
Area
180 Sq
City
کابل
Category
خانه
Address
کندهار

Posted by

Free Ads

Description

د خرڅ کور!

د کورو ځانګړتیاوي:

ــ 180 متره مربع مساحت لري  زیات ؤ کم.

ــ 4 خوني لري، دوې لوړي خوني او یو دهلېز او دوې لاندي یو دهلېز.

ــ په يوه خونه کي تشناب، یوه اشپز خانه او یو عموي تشناب.

ــ د برق لین کشي او پایپکارياني لري.

ــ یوازي د خرڅ دپاره دي ماچه نه کوي.

ــ د کور قیمت 800000 افغانۍ

☜دغه کور په خرڅولو کي جوړ آمد لري.

ــ موقعیت د کندهار ښار، شین غزي بابا زیارت شاته، د حاجي محب الله نمرو اخري پای.

?تماس:
 0703531942, 0703605217

وټساپ:
0703531942


Location on Map