اپارتمان گروی
  • یک صالون بزرگ و یک حکلی کوچک

فروشی
$.30000

Bedrooms
3
Bathrooms
2
Area
200 Sq
City
کابل
Category
آپارتمان
Address
قلعه فتح الله کابل

Posted by

Free Ads

Description

اپارتمان گروی سه اتاقه بهترین موقیعت سرک هفتم قلعه فتح الله از نوش خانه سوم.
سه اتاق
دوتشناب
یک اشپزخانه 
یک صالون بزرک 
یک حولی کک خورد
منزل اول
گرویش ۳۰۰۰۰دالر بیدون جور امد

  ( Whatsup, imo 0781373030 / 


Location on Map