زمین فروشی
  • نمره راسته

فروشی
$.0

Bedrooms
0
Bathrooms
0
Area
3 Sq
City
کابل
Category
زمین
Address
قلعه فتح الله

Posted by

Free Ads

Description

یک نمره زمین فروشی در ساحه قلعه فتح الله 
مشخصات :
سه بسوه
نمره راسته 
قباله عرفی
قیمت : (توافقی)
شماره های تماس :
۰۷۹۵۶۲۵۲۲۴   ۰۷۸۹۳۰۰۶۳۴


Location on Map