خانه فروشی
  • مکمل تهکوی

فروشی
$.650000

Bedrooms
6
Bathrooms
3
Area
2 Sq
City
کابل
Category
خانه
Address
نزدیک سرک عمومی پل خشک کوچه رسالت

Posted by

Free Ads

Description

حویلی فروشی
مساحت زمین 1بیسوه 85 متر یک دانه فول تهکوی منزل دوم 3 اتاق مجهز و منزل سوم هم 3 اتاق مجهز دارای سه منزل است قیمت 65 لک با جور آمد 
ادرس نزدیک سرک عمومی پل خشک کوچه رسالت 3 
تماس 0780085498 0770472009


Location on Map