خانه فروشی
  • دارای یک تهکوی

فروشی
$.430000

Bedrooms
3
Bathrooms
1
Area
2 Sq
City
کابل
Category
خانه
Address
قلعه ناظر

Posted by

Free Ads

Description

حویلی فروشی
دارای یک تهکوی و 3 اتاق مجهز مساحت زمین 2 بیسوه قیمت 43 لک افغانی با جورآمد ادرس قلعه ناظر یا تلگراف نمره 5 از سرک عمومی 0770472009


Location on Map