خانه فروشی
  • با جور امد

فروشی
$.410000

Bedrooms
5
Bathrooms
3
Area
2 Sq
City
کابل
Category
خانه
Address
دشت برچی نزدیک بانک غضنفر

Posted by

Free Ads

Description

حویلی فروشی
سه منزل واحد اول و دوم دارای 2+2 واحد سوم یک اتاق
جمله 5 اتاق مجهز و عصری میباشد زمین 2 بیسوه
نمره دوم از سرک 
ادرس:دشت برچی نزدیک سرک اول ریکریشن  نزدیک شفاخانه غضنفر سرک فرعی نمره دوم 
قیمت 41 لک افغانی با مذاکره 
راه های ارتباطی:مسنجر فیسبوک واتسپ ایمو 
و شماره تماس0780085498


Location on Map