آپارتمان فروشی
  • لفت و مرکز گرمی

فروشی
$.10700

Bedrooms
4
Bathrooms
2
Area
150 Sq
City
کابل
Category
آپارتمان
Address
سرک ۴ قلعه فتح الله کابل

Posted by

Free Ads

Description

آپارتمان ها فروشی چهار اطاقه  با تمام سهولت های زنده گی 
    آدرس : کابل / سرک چهارم قلعه فتح الله
مشخصات:
لفت مرکزگرمی پارکن دارای سه تشناب حمام عصری  آشپزخانه مجهز دهلیزو سیع  بالکن کلان اتاق ها آفتاب رخ ومجهز با الماری های عصری به فرمایش مشتریان .
با مساحت ۱۵۰ متر مربع   
قیمت : یکصدوهفت هزار دالر با جور آمد 
شماره های تماس:   ۰۷۸۹۳۰۰۶۳۴   ۰۷۹۵۶۲۵۲۲۴    


Location on Map