آپارتمان فروشی
  • لفت و مرکز گرمی

فروشی
$.35000

Bedrooms
3
Bathrooms
1
Area
115 Sq
City
کابل
Category
آپارتمان
Address
لب جر کوچه کورس مسلم کابل

Posted by

Free Ads

Description

اپارتمان های فروشی آماده در سه موقعیت مختلف 
دو اطاقه سه اطاقه وچهار اطاقه آفتاب رخ 
 با داشتن تمام سهولت های زندگی 
چهار اطاقه با متراژ۱۴۵مترمربع الی۱۶۵ متر درمنزل هشتم  به قیمت ۶۵۰۰۰دالر امریکایی با داشتن تمام امکانات حتا میتوان گفت  برق ۲۴ ساعته موقعیت چهار راهی لب جر سرک میدان هوایی عقب هوتل خراسان وپوهنتون ملی
 
اپارتمان ها چهار اطاقه  در منزل دوم سوم وپنجم  دارای سه تشناب ویک دهلیز ۱۵۵ مترمربع آفتاب رخ 
به قیمت ۵۱۰۰۰ دالر باجور آمد آدرس سرک پنج پروژه تایمنی کوچه کورس انیس 

دو اطاقه و سه اطاقه با متراژ 95الی 115متر مربع از 35000الی دالر امریکایی  50000دالر با جور آمد
آدرس چهار راهی لب جر کوچه کورس مسلم 
 
برا معلو مات بیشتر به شماره های ذیل به تماس شوید 
0729111134  0782100930  واتسپ0791263434
ویا به دفتر مرکزی افغان هاوس سرک چهل متره حاجی چمن عارف پلازا تشریف بیاورید


Location on Map