خانه فروشی
  • پارکینگ موتر

فروشی
$.35000

Bedrooms
3
Bathrooms
2
Area
1.8 Sq
City
کابل
Category
خانه
Address
سرک قلعه فتح الله

Posted by

Free Ads

Description

حویلی فروشی  یک بسوه هشت متر مربع سرک دوازده هم قلعه فتح الله 

مشخصات
یک منزله
دارای سه اتاق پخته کاری و ایزوکام
دو تشناب عصری
یک آشپزخانه عصری
یک گراچ موتر
آب شیرین
جزیات
قیمت 35 هزار دالر با جور آمد 
   ( Whatsup, imo  0781373030 


Location on Map