خانه فروشی‌
  • سه منزل، 2 صالون بزرگ و یک تهکو بزرگ

فروشی
$.0

Bedrooms
9
Bathrooms
7
Area
0 Sq
City
کابل
Category
خانه
Address
کوچه ششم حوزه 17 کابل

Posted by

NWD

Description

خانه فروشی‌
دارای 9 آطاق
7تشناب
2 صالون بزرگ
3 آشپز خانه
تهکو بزرگ
3 منزل
آدرس کوچه ششم حوزه ۱۷ سرک‌‌ حدیره مارشال فهیم
برای دانستن قیمت لطفا بشماره ذیل تماس بگیرید
شماره تماس . 0784849227


Location on Map