خانه گروی
  • حولی بزرگ

فروشی
$.30000

Bedrooms
7
Bathrooms
2
Area
250 Sq
City
کابل
Category
خانه
Address
خیر خانه

Posted by

Free Ads

Description

دارای هفت اطاق دو حمام تشناب و آشپزخانه عصری و حویلی بزرگ از سرک قیر خانه سوم.
آدرس: خیرخانه کابل افغانستان 
شماره تماس:
0783815896
0786350067


Location on Map