تعمیر 5 منزله کرایی
  • مرکز گرمی

کرایی
$.0

Bedrooms
25
Bathrooms
5
Area
130 Sq
City
کابل
Category
خانه
Address
گولایی حصه اول

Posted by

Free Ads

Description

 تعمیر 5 منزله  کرایی 
☆ یک تعمیر مجهز زیبا در بهترین موقعیت به کرایه داده میشود 

 با مساحت 130  متر مربع 
 دارای 5 منزل 
 منزل 3 ، 4 و منزل 5  ان جداگانه به کرایه داده میشود 
 هر یک منزل دارای 5 اطاق 
دارای دهلیز بزرگ 
 2 تشناب 
 اشپزخانه 
 حمام 
 دارای مرکزگرمی 
 تخت خواب طفلانه و الماری های تلویزیون  ترکی از چوب ارچه
 دارای پارکنگ 

کرایه فی باب 400 دالر با جورامد 

کابل /  گحولایی حصه اول خیر خانه/ سرک روس ها 
شماره تماس 0708222222


Location on Map