اپارتمان کرایی
  • مرکز گرمی

کرایی
$.350

Bedrooms
4
Bathrooms
3
Area
150 Sq
City
کابل
Category
آپارتمان
Address
کابل دهبوری

Posted by

Free Ads

Description

 کابل / دهبوری 

 آپارتمان کرایی مفشن  

یک باب آپارتمان مفشن با مشخصات ذیل به کرایه داده میشود

 4 اطاق مفشن
3 تشناب عصری
 آشپزخانه اوپن
 منزل سوم
 مرکزگرمی 
 پارکنگ موتر 

کرایه : 350 دالر با جورآمد 

برای معلومات بیشتر و تنظیم ملاقات تماس بگیرید 
شماره تماس : 0781202026


Location on Map