آپارتمان فروشی
  • تخت بام دار

فروشی
$.75000

Bedrooms
3
Bathrooms
2
Area
120 Sq
City
کابل
Category
آپارتمان
Address
سرک پنجم پروژه تایمنی

Posted by

Free Ads

Description

اپارتمان فروشی سه اتاقه تخت بام دار سرک پنجم پروژه

مشخصات
سه اتاق
دو تشناب
یک آشپز خانه
سیستم مرگزکرمی
آفتاب رخ
پارکنیگ موتر
آشپزخانه بزرگ
تخت بام بزرگ
نزدیک مسجد بازار پارک کودکستان مکتب
جزیات
مساحت سه اتاقه ۱۴۰متر مربع
مساحت تخت بام ۱۴۰متر مربع
قیمت ۷۵۰۰۰هزار دالر با جور آمد
شماره تماس ۰۷۸۱۳۷۳۰۳۰


Location on Map