اپارتمان فروشی
  • سیستم مرکز گرمی

فروشی
$.65000

Bedrooms
4
Bathrooms
2
Area
145 Sq
City
کابل
Category
آپارتمان
Address
سـرک پنجم پــروژه تـایـمـنی

Posted by

Free Ads

Description

—-این بار یک چانس طلایی دیگر—
 آپـــــــارتـــمــــــــــــــان فروشی (4) اطـــــــــــــاقــــه:-- منزل سوم (3) به مساحت 145 متر مربع  فقد در مقابل 65000$ دالر امریکایی با جور آمد

آپارتمان ذیل به شکل اساسی اعمار گردیده است و دارای تمامی سهولت های زندگی میباشد از قبیل:   
و با استفاده از مواد باکیفیت و عالی
 سپل و تحداب مستحکم و با مقاومت 
میتر برق جداگانـــه
درای (2) تشناب 
 چاه عمــــیق ( آب شـــــــــیریــــن )
 آفتاب رخ 
سیستم مرکز گرمی 
منزل سوم (3)
لب‌سرک فرعی و نزدیک سرک عمومی 
آدرس: ســــــــرک پنجم پـــــروژه تــایــمــــــنی عقب هوتل وینوس .
برای معلومات بیشتر باما به تماس شوید:
0788338786
0744838844


Location on Map