خانه فروشی
  • اطاق ها همه افتاب رخ

فروشی
$.0

Bedrooms
16
Bathrooms
10
Area
280 Sq
City
کابل
Category
خانه
Address
کلوله پشته، کابل

Posted by

Jamil Wali

Description

حویلی فروشی به گونه بلاک اعمار شده است واقع در کلوله پشته ناحیه چهارم شاروالی حویلی فروشی به مساحت ۲۸۰ مترمربع در پنج منزل به شمول تهکو دارای ۱۶ اطاق مفشن ۱۰ تشناب عصری ۵ آشپزخانه گراچ برای ۴ موترو اطاق ها تماما آفتاب رخ بوده تماما سنگ فرش و پیزاره و سطح اطاق ها تخته میباشد


Location on Map