اپارتمان فروشی
  • دوازده سال قسط دارد

فروشی
$.49000

Bedrooms
3
Bathrooms
1
Area
250 Sq
City
کابل
Category
آپارتمان
Address
شهرک امارات

Posted by

Sarpanah.af

Description

کابل/ فروشی عاجل/یک باب اپارتمان بلاک هایی امارات
 
منزل اول 
بلاک A25 
اپارتمان اول
سه اطاق
یک آشپزخانه 
یک تشناب
قیمت 20000 دالر آمریکای 
بلاک مربوط معیوبین میشه 
دوازده سال از قصد هایش مانده
سال 49000 افغانی پرداخت میگردد
شماره هایی تماس 
0793119988
0707999891
0744234686


Location on Map