حولی نو ساخت فروشی
  • سر نبش کوچه

فروشی
$.4900000

Bedrooms
7
Bathrooms
3
Area
180 Sq
City
کابل
Category
خانه
Address
کوچه سناتوریم

Posted by

Sarpanah.af

Description

دو حویلی نو ساخت فروشی واقع ناحیه 6 سناتوریم دارلامان عقب انستتیوت حسابداری

 با مشخصات ذیل به فروش میرسد.

 هر دو ساختما 3 منزله و در مجموع 7 اطاق، 3 صالون کلان،3 آشپزخانه و 3 حمام و یک تشناب داخل حولی ،گنجایش یک و دو موتر داخل حولی که ساختمان سر نبش دو امبار خانه اضافه دارد و داری چاه آب 80 متره میباشد.

نمره راسته و یک آن سر نبش کوچه.
- حولی سر نبش 180 مترمربع مساحت کلی و 120 متر مربع مساحت زیربنا تعمیر
- حولی دوم 200 متر مربع مساحت کلی  و 120 متر مربع زیربنا

قیمت! هرکدام  (4900000) افغانی با کمی جورامد
 
 نوت : ساختمان از شروع الی ختم نکات مهم آن از قبیل سیم تابی و کانکریت ریزی عکاسی و فیلم برداری گردیده است و از نگاه مقاومت بسیار خوب کار شده است.

شماره تماس 0783511370

 


Location on Map